Όροι χρήσης

Γενικά

Έχετε επισκεφθεί τον διαδικτυακό ιστότοπο της “BRANDS BEAT”, ο οποίος ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Διαφήμισης Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κλεοβούλου αρ. 2 ΑΦΜ 800591958 και εκπροσωπείται νόμιμα. Στο παρόν περιλαμβάνονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό οι όροι χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Παρακαλούμε, όπως διαβάσετε προσεκτικά το παρόν, προκειμένου να κατανοήσετε πλήρως τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας μας καθώς επίσης και των πληροφοριών που μας παρέχετε ως χρήστης.

Χρησιμοποιώντας, τον διαδικτυακό τόπο μας, σημαίνει ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους χρήσης που αναλυτικώς περιγράφονται κατωτέρω. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τα κατωτέρω, παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

Η πλατφόρμα μας, αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο προώθησης των υπηρεσιών μας. Μέσω αυτής, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν τις υπηρεσίες επικοινωνίας και προώθησης που τους παρέχει η εταιρεία μας μέσω ενός πρωτοποριακού διαδραστικού διαδικτυακού μέσου, καθιστώντας εφικτή την ενημέρωσή των χρηστών για το προωθούμενο προϊόν, τα νέα της αγοράς, καθώς και σχετικά με «ευκαιρίες» για αγορές προϊόντων και λήψη υπηρεσιών, ακόμη και χρηστικές συμβουλές.

Εφαρμογή

Μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι:

• Παρακολούθηση μέσω “live streaming” (δηλαδή σε πραγματικό χρόνο - «ζωντανά») της παρουσίασης προϊόντων/υπηρεσιών από εξειδικευμένους πωλητές ή influencers, όπου ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα διαδραστικής συμμετοχής στην παρουσίαση μέσω συμμετοχής σε φόρμα επικοινωνίας - “chat”. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας ο χρήστης μπορεί να συμμετέχει απλώς με την χρησιμοποίηση ενός “username”.

• Συμμετοχή σε κανάλι βιντεοκλήσης στο πλαίσιο δραστηριοτήτων tele-promotion, όπου ο χρήστης θα έχει, εφόσον το επιθυμεί, δυνατότητα διαδραστικής συμμετοχής, με μικρόφωνο ή κάμερα, σε μια μικρή ομάδα που θα παρακολουθεί «ζωντανά» την εκάστοτε παρουσίαση/event. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, ο χρήστης μπορείς να συμμετέχει απλώς με την χρησιμοποίηση ενός “username”, ενώ δεν καταγράφεται η εικόνα και η φωνή του, εφόσον επιθυμεί να συμμετέχει με μικρόφωνο ή κάμερα.

Ο μέγιστος αριθμός των επισκεπτών που μπορούν να παρακολουθήσουν τα live events μας ορίζεται σε 10. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του αριθμού αυτού, παρέχεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο χρήστη να ειδοποιηθεί για την αμέσως επόμενη διαθέσιμη δραστηριότητα “tele-promotion”.

• Συμμετοχή σε διαγωνισμούς, παιχνίδια, έρευνες (surveys). Στις δραστηριότητες αυτές και στο πλαίσιο της συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή της παραλαβής δώρων (κατόπιν της συμμετοχής σε παιχνίδια ή σε έρευνες) θα ζητούνται στοιχεία του χρήστη που θα καθιστούν δυνατή την συμμετοχή του στον διαγωνισμό ή την αποστολή των δώρων.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Ο χρήστης που επιθυμεί να παρακολουθήσει τις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας μας, οφείλει να κατανοήσει και να αποδεχτεί ότι απαγορεύεται η οποιαδήποτε υβριστική, προσβλητική, ρατσιστική και δυσφημιστική συμπεριφορά κι εν γένει συμπεριφορά που προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες ή προσβάλλει βλάπτει ή
ή ζημιώνει την Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο και τα έννομα αγαθά αυτών, είτε αυτή εκδηλώνεται προφορικά είτε γραπτά. Απαγορεύεται στον χρήστη να παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή των “live streaming” παρουσιάσεων και των δραστηριοτήτων “tele-promoting”, να διαβάλει ή να συκοφαντεί πρόσωπα, καθώς και να παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων. Ο διαχειριστής της πλατφόρμας διατηρεί την δυνατότητα αποκλεισμού του χρήστη που εκδηλώνει κάποια από τις ανωτέρω συμπεριφορές, καθώς και το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων του.

Τρόπος Χρήσης

Ο χρήστης περιηγείται ως επισκέπτης στον ιστότοπό μας, χωρίς να στείλει καμία προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία. Σημειώνεται, όμως, ότι υφίστανται δραστηριότητες που απαιτούν την χορήγηση προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών όπως π.χ. η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, έρευνες και κληρώσεις (βλ. σχετικώς και ανωτέρω «Εφαρμογή») και συνιστά επιλογή του χρήστη η συμμετοχή ή μη σε αυτές τις δραστηριότητες.

Εφόσον ο χρήστης υποβάλλει προσωπικά δεδομένα ως ανωτέρω, έχει το δικαίωμα να δει και να διορθώσει ή και να διαγράψει τα δεδομένα αυτά οποιαδήποτε στιγμή, στέλνοντας email με θέμα «ΔΙΑΓΡΑΦΗ» στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hello@brandsbeat.gr.

Εάν ο χρήστης επιλέξει να μην λαμβάνει πλέον τα newsletters της εταιρείας μας ή την διαγραφή των δεδομένων του που έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο κάποιας δραστηριότητας, θα φροντίσουμε ώστε τα δεδομένα του να απομακρυνθούν άμεσα, παρόλο που μπορεί να ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες πριν προβούμε στην ικανοποίηση του σχετικού αιτήματός.

Οι υπηρεσίες του ιστότοπου μας, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από άτομα που δεν έχουν κλείσει τα 18.

Σε κάθε περίπτωση, ο δικτυακός τόπος μας «BRANDS BEAT» δεν φέρει καμία ευθύνη, αν παρά την ανωτέρω οδηγία, ανήλικοι κάνουν χρήση των υπηρεσιών μας που ενδεχομένως να κρίνονται ακατάλληλες για την ηλικία τους.

Προσωπικά Δεδομένα - Παρακαλούμε ανατρέξτε και στην σχετική ενότητα για την «Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων», ενώ σχετικά με τις «Αυτόματα Συλλεγόμενες Πληροφορίες» παρακαλούμε ανατρέξτε και στην σχετική ενότητα «Πολιτική C ookies»

Στην Εταιρεία μας θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρείας μας δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες οικειοθελώς θα χορηγούν σε αυτή κατά τρόπο σύννομο με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο σε σχέση με την φύλαξη,
επεξεργασία, πρόσβαση και μεταφορά προσωπικών δεδομένων.

Σημειώνεται ότι συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σε σχέση με εσάς (όνομα, διεύθυνση, email, καθώς και άλλες προσωπικές πληροφορίες) μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε να μας τα χορηγήσετε. Δεν μοιραζόμαστε κανένα προσωπικό δεδομένο με τρίτα μέρη για δική τους εμπορική χρήση, εκτός αν ρητώς σας γνωστοποιείται άλλως και μας έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση.

Ενδέχεται να αφαιρούμε τις προσωπικές αναγνωριστικές πληροφορίες από δεδομένα που μας έχετε διαβιβάσει και να τα διατηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή. Μπορεί επίσης να συνδυάσουμε τα δεδομένα αυτά με άλλες πληροφορίες για τη δημιουργία ανώνυμων, συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων (π.χ. αριθμό επισκεπτών), ή να προβαίνουμε στην αφαίρεση των αναγνωριστικών πληροφοριών προκειμένου να διασφαλίσουμε την ορθή παροχή των υπηρεσιών από τους “tele-promoters” κι εν γένει προκειμένου να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τεχνολογία και μέτρα ασφάλειας, κανόνες και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή.

Για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας, η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί επίσης firewalls (προγράμματα απαγόρευσης εισόδου). Είναι, όμως, ευθύνη του χρήστη να διασφαλίσει ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιεί είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται κατά επικίνδυνου λογισμικού.

Newsletters

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί, μπορεί να συναινέσει ρητά ώστε να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Νewsletters). Μόλις ο χρήστης προβεί στην εγγραφή του στο Νewsletter, θα λάβει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και στη συνέχεια θα λαμβάνει τις ενημερώσεις μας.

Η δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση θα καταχωρηθεί στο εταιρικό σύστημα της εταιρίας μας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία – συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, και τις αρχές της δίκαιης και νόμιμης επεξεργασίας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την αποστολή newsletters και δε θα διαβιβαστεί προς τρίτους χωρίς ρητή συγκατάθεσή. Η δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση θα τηρείται από την Εταιρία μόνον για όσο χρόνο ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στην εν λόγω υπηρεσία της Εταιρίας και μέχρι τρία έτη. Με την παρέλευση των τριών ετών από την εγγραφή, η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη θα διαγράφεται από το εταιρικό σύστημα της εταιρίας μας, εκτός κι εάν ο χρήστης επιθυμεί να ανανεώσει την εγγραφή του για να συνεχίσει να λαμβάνει newsletters.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης, έχει την δυνατότητα, να διαγραφεί από την υπηρεσία, οποτεδήποτε επιθυμεί μέσω ειδικού μηχανισμού. Όταν ο χρήστης επιλέξει τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών των newsletters, τότε το email του διαγράφεται οριστικά. Τα email των συνδρομητών της υπηρεσίας newsletters χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Τα newsletters τα οποία το κοινό λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Πνευματική Ιδιοκτησία- Εμπορικό Σήμα

Όλο το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, καθώς και η γενική εικόνα της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του παρόντος δικτυακού τόπου εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά προστατεύεται σύμφωνα με το Δίκαιο των Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Τα σήματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας είναι κατοχυρωμένα και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας ή των πελατών της. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή και αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς επίσης και η βιντεοσκόπηση των παρουσιάσεων. Επίσης, ο διαδικτυακός τόπος μας διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας ψηφοφορίας, gallops, polls. Κάθε συμπέρασμα, αποτέλεσμα ή εκτίμηση αποτελεί και αυτό πνευματική ιδιοκτησία του δικτυακού τόπου μας.

Ασφάλεια

Η εταιρεία μας λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημιάς υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη της πλατφόρμας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Μεταφορές Λογισμικού

Η πρόσβαση στον ιστότοπο παρέχεται με πρωτοβουλία του χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για την επίσκεψή του και περιήγηση του στον διαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από κακόβουλο λογισμικό.

Η Εταιρεία έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την προστασία του διαδικτυακού της τόπου από κακόβουλο λογισμικό, ενώ σημειώνεται ότι όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής του χρήστη, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS.

Επικοινωνία με την Εταιρεία

Για να μας κάνετε ερωτήσεις ή εάν επιθυμείτε η Εταιρεία να αλλάξει ή να τροποποιήσει το προφίλ σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς στην κάτωθι διεύθυνση: Κλεοβούλου 2, 11743 Αθήνα

Αποποίηση Ευθύνης

Η εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, καταβάλλοντας ωστόσο κάθε δυνατή προσπάθεια να υποδείξει τις όποιες αλλαγές στους όρους αυτούς με μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα. Η συνεχής χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά των χρηστών μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους όρους αυτούς
θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τον χρήστη των αλλαγών αυτών.