Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής η «Πολιτική») και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία «Εταιρεία Διαφήμισης Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κλεοβούλου αρ. 2 με ΑΦΜ 800591958, λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό της τόπο, καθώς και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα; Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».
 1. Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.  
 1. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;
Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για τον σκοπό που προορίζονται και μόνο εφόσον συναινείτε σε αυτό. Συγκεκριμένα συλλέγουμε: α)Δεδομένα ταυτότητας (π.χ. όνομα, επώνυμο, ηλικία) β)Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση) γ) Στοιχεία δραστηριότητας (π.χ. επάγγελμα/ δραστηριότητα) δ)Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Cookies. Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε την Πολιτική Cookies. Δεν συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων – όπως πληροφορίες σχετικά, τις πολιτικές σας απόψεις, τη θρησκεία, την υγεία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Περαιτέρω, εφόσον συναινείτε, μπορείτε να συμμετέχετε στις δραστηριότητες “tele – promoting” με χρήση κάμερας ή μικροφώνου. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή σας κατά τα ανωτέρω δεν καταγράφεται από την εταιρεία.
 1. Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα Δεδομένα σας;
Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για να απολαμβάνετε υπηρεσίες χρήστη, όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς, ενημέρωσή σας για υπηρεσίες/αγαθά του ενδιαφέροντός σας και λήψη από εσάς σχετικών προσφορών, την παραλαβή από μέρους σας δώρων, εκπτωτικών κουπονιών ή δειγμάτων, την συμμετοχή σας σε “live streaming” καμπάνιες, την συμμετοχή σας σε δραστηριότητες «tele-promoting”, την ενημέρωσή σας για την διαθεσιμότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες “tele-promoting”, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) για προϊόντα ή/και υπηρεσίες, καθώς και για να εξάγουμε συμπεράσματα σε περίπτωση ερευνών(surveys).  
 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;
Η επεξεργασία στηρίζεται στη συναίνεσή σας προκειμένου να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες λογαριασμού χρήστη και στο έννομο συμφέρον της Εταιρείας στο πλαίσιο της προώθησης τω υπηρεσιών της Εταιρείας.
 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;
Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Τα Δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης λογισμικού, διαχείρισης ιστοσελίδας, παροχής λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (newsletter). Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο συμμετοχής σας σε διαγωνισμούς ή έρευνες (surveys) τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες -  πελάτες μας. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεστε σχετικώς και εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε στις ως άνω δραστηριότητές θα προβαίνουμε στην διαβίβαση των Δεδομένων σας, μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας. Αναφέρεται ότι δεν αποστέλλουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.
 1. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;
 • Τα Δεδομένα σας για την ενημέρωσή σας για υπηρεσίες/αγαθά του ενδιαφέροντός σας και λήψη από εσάς σχετικών προσφορών, την παραλαβή από μέρους σας δώρων, εκπτωτικών κουπονιών ή δειγμάτων, την συμμετοχή σας σε “live streaming” καμπάνιες, την συμμετοχή σας σε δραστηριότητες «tele-promoting”, την ενημέρωσή σας για την διαθεσιμότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες “tele-promoting”, θα διατηρούνται αποκλειστικά για όσο χρόνο είναι απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκάστοτε υπηρεσία προς εσάς. Μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε υπηρεσίας προς εσάς, τα όποια δεδομένα έχουν συλλεγεί θα διαγράφονται.
 • Τα Δεδομένα σας για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς, καθώς και έρευνες (surveys) θα διατηρούνται ανάλογα με τα οριζόμενα στους όρους συμμετοχής στον εκάστοτε διαγωνισμό ή έρευνα και σε κάθε περίπτωση θα σας ζητείτε η συναίνεσή σας, αφού ενημερωθείτε ρητά ως προς το χρονικό διάστημα διατήρησής του.
 • Τα Δεδομένα σας για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) για προϊόντα ή/και υπηρεσίες, θα τηρούνται από την Εταιρία μόνον για όσο χρόνο ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στην εν λόγω υπηρεσία της Εταιρίας και μέχρι τρία έτη. Με την παρέλευση των τριών ετών από την εγγραφή, η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη θα διαγράφεται από το εταιρικό σύστημα της εταιρίας μας, εκτός κι εάν ο χρήστης επιθυμεί να ανανεώσει την εγγραφή του για να συνεχίσει να λαμβάνει newsletters.
 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα σας. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πώς και ποια Δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.
 • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων. Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για τη διόρθωση των ανακριβών Δεδομένων σας και τη συμπλήρωση ελλιπών.
 • Έχετε δικαίωμα διαγραφής. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας.
 • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
 • Έχετε δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.
 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση privacy@brandsbeat.gr  
 1. Πότε απαντάμε στα Αιτήματά σας;
Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.   Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).  
 1. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;
Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας.